Wynajem rowerów Krynica Zdrój

zwiedzaj Krynicę-Zdrój na dwóch kółkach

ROWERY TURYSTYCZNE

8:00-20:00

 

Wynajem rowerów (dostępne są 4 rowery miejskie i 2 dziecięce) 1 godzina 10 zł
2 godziny 15 zł
4 godziny 20 zł
cały dzień 40 zł

Gościom naszego pensjonatu pragniemy zapewnić kompleksową opiekę i dostęp do możliwie największej ilości atrakcji. Niezaprzeczalnie jedną z nich są wycieczki rowerowe, dlatego specjalnie dla Państwa wprowadziliśmy usługę, jaką jest wynajem rowerów. Działająca przy pensjonacie wypożyczalnia zapewnia doskonały sprzęt do bliższych i dalszych wycieczek dla całej rodziny. Gwarantujemy, że podziwianie walorów Krynicy Zdroju z perspektywy dwóch kółek to niezapomniane przeżycie!

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym poniżej regulaminem wypożyczalni i zachęcamy do kontaktu w celu sprawdzenia dostępności sprzętu.

Regulamin wypożyczalni

 1. Rowery wynajmowane w Pensjonacie Urocza są własnością Biura doradztwa Technicznego i Nadzoru Budowlanego „Diag-Most” Grzegorz Kędzierski z siedzibą ul. Lipowa 75 Rakowiec, 08-110 Siedlce o numerze NIP: 5381162787, zwaną Wypożyczalnią
 2. Osoba wynajmująca rower zobowiązana jest uzupełnić „potwierdzenie wynajmu rowerów” przed wynajęciem rowerów w recepcji Pensjonatu Urocza.
 3. Osoba wynajmująca sprawdza rower przed wynajęciem i zgłasza ew. usterki do Wypożyczalni.
 4. Wypożyczalnia przekazuje do użytkowania osobie wynajmującej sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
 5. Za wady ukryte w częściach i materiałach Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się do użytkowania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z nieodpowiedzialnego użytkowania sprzętu.
 7. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedzialnego użytkowania sprzętu osoba wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność, a także pokrywa wszelkie koszty związane z ewentualną naprawą sprzętu.
 8. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa okaże się nieopłacalna. W takim przypadku osoba wynajmująca zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości wypożyczonego sprzętu zgodnie z rachunkiem wystawionym przez Wypożyczalnie.
 9. Opłaty za wypożyczenie sprzętu naliczane są wg. aktualnego cennika. Sprzęt wypożyczany jest na określony czas.
 10. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry, gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, doliczana jest opłata wg. cennika za każdą kolejną przekroczoną godzinę.
 11. Osoba wypożyczająca sprzęt jest zobowiązana do jego zwrotu do Pensjonatu Urocza ul. Piękna 4 33-380 Krynica-Zdrój.